Missie

MBS P&O staat voor vakkundig en kwalitatief goed personeel -en bedrijfsadvies. Het belang van de onderneming staat voorop zonder oog te verliezen voor het personeel. Kennis op het gebied van arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en organisatiekunde is in huis. Er is geen probleem zo groot of MBS P&O vindt er een oplossing voor! 

 

Visie

MBS P&O gaat voor klanten die openstaan voor vakkundige begeleiding. Optimaal relatie beheer en goed contact met de klant vinden wij belangrijk. Wederzijds vertrouwen en respect zijn de basis voor een goede samenwerking.

 

Doelgroep karakteristieken:

- Bedrijven die zich geconfronteerd zien met P&O vraagstukken die ze niet zelf (meer) kunnen oplossen.

   Enerzijds omdat ze de expertise missen en anderzijds omdat ze geen of onvoldoende people-

   managementvaardigheden bezitten!

- Vaak  zelfredzame mensen die (te) laat hulp zoeken

- Ondernemers die  meer vakman zijn dan ondernemer