“ De menselijke maat, daar draait het allemaal om in het MKB. Uit de vele jaren die ik als personeelsmanager heb gewerkt voor middelgrote bedrijven is mij duidelijk geworden dat personeel niet alleen je belangrijkste succes vertegenwoordigt, maar je ook hoofdbrekens kan bezorgen. Als ondernemer en eigenaar van een bedrijf moet je stevig in je schoenen staan om optimaal gebruik te maken van de talenten die je in huis hebt. Je moet op persoonlijk niveau goed met je medewerkers overweg kunnen. Je moet ze uitdagen, beleid ontwikkelen, concrete procedures uitvoeren en scholing regelen. Je moet kunnen luisteren, interpreteren, en goed communiceren. En toch loopt het dan nog niet altijd zoals je je hebt voorgesteld. Er zijn talrijke situaties denkbaar waarbij personeel je aandacht vraagt. En dan heb ik het niet alleen over reorganisatie, conflict of ontslag. Aandacht die je liever besteed aan je bedrijf of aan het uitoefenen van je vak”.

 

“ Wat vaak helpt is om wat afstand van de zaak te nemen. Een objectieve blik die zich baseert op feiten, maar ook op gevoelens. Door gerichte, heldere vragen te stellen kom ik snel tot de kern en lever ik een advies dat rekening houdt met de continuïteit, maar ook met de realiteit. Al vanaf jongs af, toen ik nog meewerkte in de zaak van mijn ouders, zag ik de worsteling van de ondernemer of de vakman. Hart voor de zaak gaat soms ten koste van hart voor het personeel. En heeft het personeel altijd hart voor jouw zaak? Ik ga samen op zoek naar de essentie van  het personeelsvraagstuk en werk toe naar een oplossing waar beide partijen voordeel van hebben. Uw bedrijf en uw personeel zijn immers een serieuze zaak. “

 

Frans Claessen